Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rada školy

Oznam o uskutočnení volieb do RADY ŠKOLY

Riaditeľka ZŠ s MŠ Šarišské Bohdanovce v súlade so zákonom NR SR  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov platnom znení a s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení  oznamuje 

 

konanie opakovaných volieb do Rady školy
pri ZŠ s MŠ Šarišské Bohdanovce 179,

dňa 23.09.2019 /pondelok/

 

  • voľba zástupcov rodičov za ZŠ do RŠ o 16,30 hod. v priestoroch ZŠ

 

Voľby sú všeobecné, slobodné, rovné a tajné.

Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľ školy opätovne obvyklým spôsobom zvolá príslušnú skupinu voličov a voľby prebehnú nanovo. V prípade opakovanej voľby nie je podmienkou účasť nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov.

Rodičia – voliči si môžu uplatniť len jeden hlas bez rozdielu na počet detí v MŠ. Do Rady školy sú zvolení vo voľbách za členov rady školy štyria zástupcovia rodičov, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov prítomných voličov. Do Rady školy môže kandidovať každý
z rodičov detí navštevujúcich MŠ a ZŠ, s výnimkou toho, ktorý je zamestnancom školy, ak má spôsobilosť na právne úkony, je bezúhonný, súhlasí s kandidatúrou a navrhne ho iný volič, alebo ak sám oznámi svoje rozhodnutie kandidovať vo voľbách. V prípade rovnakého počtu hlasov v poradí o zvolení za člena RŠ  za rodičov MŠ a ZŠ, rozhodne žrebovaním predseda Volebnej komisie za prítomnosti členov volebnej komisie a riaditeľa školy.

Preto žiadame Vás, rodičov, aby ste prišli dňa 23. septembra 2019 (pondelok) na plenárne ZRPŠ, kde budú zvolení  zástupcovia rodičov základnej školy do Rady školy.

Vopred ďakujeme za Váš zodpovedný prístup k voľbám Rady školy pri ZŠ s MŠ Šarišské Bohdanovce a preukážete tým, že Vám záleží na škole, ktorú navštevuje Vaše dieťa.  

                                              

                                                                                                         

 RNDr. Monika Kaľatová            riaditeľka školy


 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka