Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Školský špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Zuzana Jurčová

Kontakt: jurcova@zmsb.sk

Konzultačné hodiny pre rodičov:

•         pondelok         13.30-15.00

•         denne               7.30-8.00

konzultácie v iných dňoch sú možné po vzájomnej dohode

 

Náplň práce  školského špeciálneho pedagóga:

Práca so žiakmi

Hlavnú náplň práce tvorí priama práca so žiakmi so špecifickými výchovno- vzdelávacími potrebami. Títo žiaci prichádzajú na individuálne konzultácie podľa vopred stanoveného rozvrhu. Na hodine sa venujeme rozvíjaniu tej kognitívnej funkcii, ktorú predchádzajúce vyšetrenia  v poradni odhalili ako problémovú. Časť hodiny je možné využiť aj na objasnenie edukačného obsahu, ktoré sa pri aplikácii bežných pedagogických metód zo strany vyučujúceho dieťaťu nepodarilo pochopiť. Takmer každý začlenený žiak sa k školskému špeciálnemu pedagógovi dostane približne 1-krát za týždeň alebo podľa potreby aj častejšie. Žiakom 7. až 9. ročníka s vývinovými poruchami učenia pomáha už len cielené doučovanie, pretože u detí po dosiahnutí 13. roku reedukačné cvičenia nenavodia požadované pozitívne zmeny – proces vnímania je ukončený.

Druhou oblasťou pri práci so žiakmi sú stimulačné programy a cvičné programy k prekonávaniu deficitov čiastkových funkcií.

Dôležitú úlohu špeciálno-pedagogickej intervencie tvoria aj rozhovory so žiakom, ktoré majú posilniť vzťah špeciálneho pedagóga a žiaka na základe dôvery, stimulovať aktivitu a snahu dieťaťa  a súčasne ho motivovať do ďalšej práce.

 

Práca s rodičmi

Témou  takýchto stretnutí býva výmena skúseností a hľadanie spoločného postupu pri edukačnom pôsobení na dieťa a pri zdolávaní jeho špecifických problémov. Dôležitou súčasťou spolupráce s rodičom je aj kompletizácia povinnej dokumentácie a posilnenie sebavedomia rodiča v jeho náročnej úlohe podporovať vzdelávanie dieťaťa so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami. Možnosti konzultácie s rodičmi sú raz do mesiaca aj v mieste bydliska rodiča.

 

Práca s učiteľmi a výchovným poradcom

Školský špeciálny pedagóg spolupracuje s triednymi a predmetovými učiteľmi pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP. S predmetovými vyučujúcimi vytvára každoročne individuálny vzdelávací plán z predmetu, do ktorého sa premietajú špecifické problémy žiaka vyplývajúce z jeho diagnózy a priebežne s nimi konzultuje prípadné zmeny v ňom. Triednemu učiteľovi je nápomocný pri vypĺňaní povinnej školskej dokumentácie (vysvedčenie, katalógový list žiaka).
Spolupráca s výchovným poradcom sa zameriava najmä na absolvovanie celoštátneho testovania piatakov a deviatakov so ŠVVP a na ich umiestnenie na primeraný typ strednej školy.

 

Spolupráca s centrami psychologických a špeciálno-pedagogických služieb

Úlohou školského špeciálneho pedagóga je koordinovať proces, za pomoci ktorého sa žiak s problémami v učení stáva žiakom s diagnostikovanou a tolerovanou poruchou učenia. Tento proces vyžaduje spoluprácu nielen rodiča, žiaka, ale aj odborného garanta, ktorým je v tomto prípade CPPPaP. Školský špeciálny pedagóg je sprostredkovateľom medzi školou, CPPPaP a CŠPP.


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka